Kortere rådgivende samtaleforløb til børn og unge under Servicelovens §11.3

Room4Kids v/Sofie Andersen har en mangeårig erfaring med børnesamtaler og børnerådgivning.

 

Jeg tilbyder

  • Varetagelse af kortere rådgivende samtaleforløb til børn og unge under §11.3.

 

Forløbet vil bestå af et antal rådgivende og støttende samtaler med et barn eller en ung, som er aftalt med kommunen. Ved rådgivningens afslutning skrives en status til sagsbehandler omhandlende den problemstilling, der afstedkom behovet for hjælp, hvad der har været gjort for at afhjælpe vanskelighederne og med hvilken effekt, det har haft for barnet.

Afhængig af problemstillingen kan forløbet også inkludere rådgivning og støtte til forældre.