Kontaktpersonsopgaver

 

Room4kids v/Sofie Andersen tilbyder kontaktpersonsopgaver til unge, hvor målgruppen primært er unge sårbare piger. Jeg møder de unge der, hvor de er og tager altid udgangspunkt i deres individuelle ressourcer, behov og ønsker.

Opgaven som kontaktperson kan variere afhængigt af den unges behov, og defineres af den pågældende sagsbehandler/kommunen.

Kontaktpersonsforløbet vil bestå af et forløb, som er aftalt med kommunen og den unge. Efter aftale med den pågældende sagsbehandler, og som minimum ved forløbets afslutning,  skrives en status til sagsbehandler omhandlende den problemstilling, der afstedkom behovet for hjælp, hvad der har været gjort for at hjælpe vanskelighederne og med hvilken effekt, det har haft for barnet.