Børnegrupper

Room4Kids v/Sofie Andersen tilbyder facilitering og ledelse af børne- og ungegrupper. Jeg er uddannet børnegruppeleder fra Center for Familieudvikling.

At deltage i en børne- og ungegruppe kan bidrage med noget helt særligt for det enkelte barn, da børnene og de unge får mulighed for at spejle sig i jævnaldrende. Der udveksles tanker, følelser, erfaringer og oplevelser med andre, som befinder sig i en lignende livssituation.

Eksempler på grupper:

  • Børneskilsmissegrupper
  • Børn af en psykisk syg forælder
  • Omsorgssvigtede børn
  • Adopterede børn og unge

 

Formålet med grupperne er, at støtter børnene i at tro på sig selv og egne handlemuligheder. Samtidig handler det om, at skabe trygge, positive og opbyggende rammer for ligesindede  - et sted, hvor de kan hjælpe og støtte hinanden, og samtidig have det sjovt og rart, selvom der tales om noget svært.

Kontakt mig for en uforpligtende dialog om jeres behov.