§54 Støtteperson

Room4kids v/Sofie Andersen tilbyder §54 støttepersonsopgaver, hvor målgruppen primært er enlige mødre, hvis barn eller ung er anbragt frivilligt eller tvangsmæssigt.
Min funktion som støtteperson er at støtte forældrene i forbindelse med de udfordringer, der knytter sig til anbringelsen af barnet eller den unge.
Jeg møder forældrene der, hvor de er, og tager altid udgangspunkt i deres individuelle ressourcer, behov og ønsker