Røde Kors   Randers Kommune
  Viborg Kommune   
    Selvhjælp Skanderborg
FOF    
   

 

Kunder og samarbejdspartnere udtaler:

Røde Kors, Landskontoret

"Sofie har et indgående kendskab til målgruppen – sårbare og udsatte børnefamilier – og hun forstod at møde workshoppens deltagere i øjenhøjde.
Deltagerne var glade for Sofies undervisning og ønskede sig mere undervisning fra Sofie efter workshoppens afslutning.
Jeg kan varmt anbefale Sofie som en engageret og kompetent underviser."

Anne Sofie Aabyen
Projektleder
Familiecamps i Røde Kors

 

Røde Kors, Landskontoret

"Jeg har arbejdet sammen med Sofie i et udviklingsprojekt målrettet socialt udsatte børnefamilier i Røde Kors, hvor vi begge var udviklingskonsulenter samt projektmedarbejdere.

Jeg har siden hen også haft fornøjelse af at assistere Sofie i at facilitere en workshop for et nyetableret team i kommunalt regi.

Sofie er for det første yderst kompetent med en høj faglighed og erfaring inden for det pædagogisk psykologiske felt. Og så er hun en fremragende underviser og facilitator.
Sofie arbejder meget struktureret og med stor sans for detaljen – og sætter en dyd i at være godt forberedt. Hun udviser ligeledes mod og evne ift. nye opgaver, hvor hun skal sætte sig selv i spil på nye måder.
Som konsulent er Sofie rolig og nærværende med en særdeles god menneskelig forståelse. Hun møder andre i øjenhøjde og kan tale med alle, også om det, der er svært.
Jeg kan til enhver tid anbefale Sofie som konsulent og samarbejdspartner."

Johanne Brix Jensen
Projektleder og senior konsulent
Røde Kors 

 

Randers Kommune

"Sofie Andersen har afholdt oplæg og workshop vedr. samarbejde og kommunikation for vores nyetableret tværfaglige team, som blev etableret i forbindelse med opstarten af projektet, Helhedsindsats for udvalgte familier, i Randers kommune.
Teamets medlemmer har forskellige faglige baggrunde og erfaringer inden for det sociale område, hvilket stillede særlige krav til en oplægsholder, hvilket Sofie formåede at indfri til alles tilfredsstillelse.
Sofie indledte med et meget relevant og nærværende oplæg omkring hvilke udviklingsprocessen et team naturligt gennemgår, og hvilke opmærksomhedspunkter man som team bør have i processen. Herefter afholdte Sofie en workshop med teamet. Sofie formåede at engagere teamets medlemmer og få alle til at deltage aktivt i forhold til at beskrive de konkrete arbejdsopgaver i teamet, hvilket vi efterfølgende har arbejder videre med.
Sofie har fra starten været engageret og seriøs i sin måde at planlægge oplægget og workshoppen med mig. Jeg kan give mine bedste anbefalinger til Sofie som oplægsholder og workshoparrangør."

Sofie supporterer mig derudover som projektleder vedr. inddragelse af frivillige organisationer og civilsamfundet i projektet.

Margit Andersen
Projektleder
Helhedsindsatsen for udvalgte familier
Jobcenter Randers

 

Viborg Kommune

"Sofie Andersen har i 7 mdr. fra juni –dec. 2014 været ansat som ekstern konsulent i Frontteamet, Familieafdelingen i Viborg Kommune.
Sofie har i høj grad udvist gode evner i at arbejde selvstændigt med opgaverne, men har også været meget bevidst om at søge faglig sparring i mere komplekse problemstillinger.
Hun har med sin faglighed bidraget særdeles positivt i teamet, hvor hun er fremkommet med nye vinkler og holdninger og har vist, at hun tør stå ved sig selv. Sofie har fremstået meget arbejdsom, energisk, seriøs og initiativrig. På baggrund af hendes store erfarings- og vidensgrundlag, har hun været i stand til at indtage flere perspektiver og været meget bevidst om sin rolle som rådgiver. Det har været en let opgave for Sofie at tilegne sig afdelingens digitale program, DUBU, ligesom hun med sin faglighed har anvendt ICS som metode. Sofie er et meget socialt menneske, der bidrager til det muntre og sociale i teamet. Som følge af dette har vi betragtet Sofie som en god og loyal kollega.
Med baggrund i udtalelsen, kan jeg varmt anbefale Sofie som konsulent inden for socialt arbejde med udsatte børnefamilier".

Anette Helle Nielsen
Socialrådgiver/Fagkoordinator

 

Viborg Kommune

"Jeg har i perioden juni -december 2014 samarbejdet med Sofie i Familieafdelingen i Viborg. Sofie er utrolig engageret og faglig dygtig. Hun tilegner sig hurtigt overblik og arbejder meget systematisk. Som person oplever jeg Sofie som en meget imødekommende og humoristisk person, der møder andre mennesker med anerkendelse og ordentlighed. Sofie har været en god kollega/samarbejdspartner, der udviser indsigt i og forståelse for andre perspektiver på problemstillingerne".

Pernille Naldal Nielsen
Familierådgiver
Viborg Kommune

 

 Selvhjælp Skanderborg

"Sofie har med sin store kompetence og fulde interesse for børn i krise været gruppeleder i en børneskilsmissegruppe med børn i alderen 10 - 14 år, fra sep. 2014 – marts 2015. Børnene fik hurtigt tillid til Sofie og kunne åbne op for de svære ting, som de ellers ikke fik talt med andre om.  Tak for din måde at være på. Vi kan kun give vores bedste anbefalinger"

Sabrina Glisborg
Koordinator for Selvhjælp i Skanderborg