Om Sofie

Room4Kids v/Sofie Andersen drives af Sofie Andersen og er en privatejet konsulentvirksomhed. Sofie er 45 år, adopteret fra Sydkorea, gift og mor til to.

 Jeg har over 20  års professionel erfaring med børn og børnefamilier og har blandt andet arbejdet med:

 • Familieterapi
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning, herunder psykosocial udredning og behandling
 • Børnesamtaler, børnegrupper og gruppeforløb for voksne.
 • Adoptionsrådgivning til adoptivforældre, lærere og pædagoger
 • Psykologisk støtte og kriserådgivning til børn
 • Supervision og sparring til plejefamilier, skoleledere, SFO-ledere og frivillige ledere, der arbejder med socialt udsatte børnefamilier
 • Undervisning, facilitering, kursus planlæggelse og kursusafholdelse
 • Udviklingsprocesser i frivillige ledergrupper og projektgrupper med fokus på projekt- og teamudvikling

Uddannelser

 • 2018 Mindfulness uddannelse, MBSR (igangværende uddannelse på Masterniveau), Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet
 • 2016 Børnegruppelederuddannelse, Center for Familieudvikling
 • 2014 Narrativ efteruddannelse som proceskonsulent ved Kit Sanne Nielsen, Erhvervspsykologerne
 • 2010 HR uddannelse, Erhvervsakademiet
 • 2008 Efteruddannelse i "DUÅ". Et evidensbaseret forebyggelse- og behandlingsprogram rettet mod forældre med børn med en udadreagerende adfærd.
 • 2007 Projektlederuddannelse
 • 2006 Cand. pæd. pæd. psyk., DPU, Aarhus Universitet
 • 2006 Coachinguddannelse hos Soft Advice
 • 2001 Pædagogisk diplomuddannelse i psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet
 • 1998 Socialrådgiveruddannelse, DSH

ETIK

Mit etiske ståsted og værdisæt bygger på tre grundværdier i den måde, jeg altid har med i mit arbejde.

 1. Tryghed. Jeg arbejder under tavshedspligt i hele mit virke som pædagogisk psykologisk konsulent - både overfor den enkelte familie, for afdelingslederen og overfor projektlederen, der ønsker sparring på sit projekt. Det vil sige, at jeg ikke videregiver oplysninger til andre, med mindre det på forhånd er aftalt mellem os. Derudover prioriterer jeg højt at skabe en tryg og imødekommende atmosfære i alle sammenhænge, jeg færdes i. Aftaler overholdes - jeg holder, hvad jeg lover.

 2. Respekt. Alle mødes med respekt og anerkendelse for dem, de er. Du vil opleve respekt for din livs verden uanset hvad dine udfordringer, din baggrund og position er. Du er eksperten på dig selv/din udfordring og vil altid være i centrum i vores samtaler. Jeg arbejder ressourceorienteret med fokus på potentialer, styrker og muligheder.

 3. Høj faglighed. Jeg arbejder på hele tiden målrettet med at videreudvikle mig indenfor mit fag gennem kurser, sparring og efteruddannelse.  Samtidig modtager jeg en gang om måneden supervision af en autoriseret psykolog. Desuden benytter jeg mig af gode og kompetente samarbejdsrelationer.

Jeg er medlem af Pædagogiske Psykologers Forening og arbejder ud fra deres fire hovedprincipper om:

 • Respekt for klientens rettigheder og værdighed
 • Kompetence
 • Ansvar
 • Integritet

For uddybning henvises til Pædagogiske Psykologers Forening.