Velkommen til Room4Kids.dk

Room4Kids v/Sofie Andersen er en konsulentvirksomhed, som sætter barnet i centrum.

Virksomheden tilbyder følgende ydelser til kommuner:

  • Børnegrupper
  • Sparring og individuel supervision
  • Samtaleforløb til børn og unge
  • Kontaktpersonsopgaver
  • §54 støtteperson

Mit ønske er at bidrage til at øge børns trivsel og livsglæde, med omsorg, tryghed, ligeværdighed og kompetente voksne omkring barnet.    

Jeg er uddannet socialrådgiver, cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra Aarhus Universitet og børnegruppeleder. Jeg har en stor og mangeårig erfaring i, at arbejde med børn og unge i sårbare livssituationer og udfører mine opgaver med kvalitet og stort nærvær.